lunes, 30 de marzo de 2015

CGT Sanidad


Tria CGT per a lluitar... i Guanyar! A les eleccions sindicals, tria CGTPerquè som treballadors i treballadores com tu.

Som gent corrent, que depenem del nostre treball per viure.

Som les persones que cada dia ens trobem al lloc de treball o al nostre barri o vila.

Som els que patim plegats les retallades, les rebaixes salarials, la precarietat, la temporalitat, l’atur i la destrucció de les pensions.

Perquè volem fer un sindicalisme assembleari, participatiui horitzontal, mitjançant el qual, amb l’esforç col·lectiu i l’ajuda mútua, puguem plantar cara a una patronal cada cop més prepotent i insaciable. I perquè creiem que aquest sindicalisme ha de lluitar també contra el masclisme i el racisme, a la feina i fora d’aquesta.

Perquè volem fer un projecte sindical on hi tinguem cabuda totes i tots els treballadors, les precàries, aturades o les persones immigrades.
Perquè volem construir entre totes un sindicalisme que no vengui drets sinó que els defensi, on no hi tingui cabuda cap casta sindical, ni cap privilegi ni cap pacte vergonyós fet a l’esquena de la gran majoria.

Perquè hem de mobilitzar-nos més enllà del nostre centre de treball. Perquè hem d’estar plantant cara arreu, allà on s’especuli amb els nostres drets a l’habitatge, la sanitat o l’educació... Defensant tots i cadascun dels nostres drets socials.

No t’oferim que deleguis en uns pocs la gestió del s interessos de molts.
Et proposem un sindicalisme reivindic atiu, d’assemblea, transparent,
en el qual, per la via de la lluita col·lectiva i la solidaritat, defensem plegades els nostres drets ....I GUANYAR!

ASSEGUDES AL SOFÀ NOMÉS ACONSEGUIM VEURE COM ANEM PERDENT DRETS!

Ha arribat l’hora d’organitzar-nos a la feina i de mobilitzar-nos al carrer.
El sindicalisme pactista de CCOO i UGT ens ha port at a un carreró sense sor tida, a deixar que negoci ïn en el nos t re nom, a les nos t res esquenes, retallades en el terreny laboral i social. S’ha aca bat el temps del sindicalisme de despatxos i de gestoria.
S’ha acabat el temps del sindicalisme que diu una cosa i després en fa una altra.
S’ha acabat el temps del sindicalisme que ens ven com a inevitables acomiadaments o baixades de sou.

Hem dit prou. Milers i milers de nosal t res hem ompler t el s c arrers i les pl aces reclamant un nou món, basat en la solidaritat i el supor t mutu. I aquesta onada de mobilitzacions també penetra als nostres centres de treball, dins del s qual hi ha gent que porta massa temps pa ssiva i submisa.
Cada vegada som més els i les que creiem que la CGT és una eina per a alçar la veu, par ticipar i definir honest a i col·lectivament el nostre futur i el de generacions properes. Si ningú treballa per tu, que ningú no decideixi per tu.

Triem CGT perquè som un sindicat....
sense empreses, que no es lucra amb cursos de formació, que no rep diners per signar acomiadaments. Simplement som una organització de trebal­ladores i treballadors.

Que defensem de manera contundent i sense ambigüitats les pensions públiques, i no promovem els plans de pensió privats ni tenim empreses que gestionin fons de pensions.

Que no signem ni validem acomiadaments. No acceptem que una treballadora o treballador participi en l’acomiadament d’un altre, per interessos de l’empresari. Per això, no signem cap ERO i l’únic pacte que acceptem és aquell que impliqui la seva retirada.

Que promovem la lluita, en comptes de buscar sempre pactes. Sabem que els interessos dels empresaris i dels actuals governs van en contra de la classe treballadora. En conseqüència, a cada situació concreta busquem la manera que siguin els nostres els que s’acabin imposant.

Que practica la solidaritat i el suport mutu. Perquè considerem que la força del col·lectiu pot més que cada persona pel seu compte. Perquè les nostres lluites no se centren només en cada centre de treball, empresa o ad­ministració com un lloc aïllat de la resta. Perquè sabem que per canviar l’actual sistema econòmic i de govern cal la força del conjunt del poble, del conjunt de la classe treballadora.

Que promou l’acció directa. No ens quedem tancats negociant en els despatxos dels directius ni ens limitem al treball institucional. Practiquem la lluita, busquem fer realitat la força que tenim les treballadores i els treballa­dors quan ens unim.

Que no ens preocupem només per les treballadores i treballadors fixes i amb antiguitat en una empresa. També volem ser una eina de llui­ta per les treballadores i treballadors precaris, les persones que treballen en subcontractes, o amb contractes temporals, de les autònomes o simplement sense contracte.

Que defensa fermament que tothom tingui els mateixos drets, també en el món del treball: les dones, les persones immigrades i els joves. En aquest sentit, considerem que cal donar el reconeixement laboral a les tasques de cura, feina desenvolupada principalment per dones i immigrants.

Que vol canviar el món. Sabem que l’actual sistema econòmic, el Capitalisme, és extremadament injust i només beneficia a una petita elit gràcies al treball de la gran majoria de la població. I tampoc oblidem que l’Estat empara l’explotació i genera uns professionals de la política externs a la població que la acabem vivint. Davant d’això, defensem l’internacionalisme en la lluita per una societat lliure, sense cap tipus d’explotació ni opressió i on tothom puguem participar, en igual­tat de condicions, a l’autogestió total de la nostra vida quotidiana.

TRIEM LLUITAR PER GUANYAR

Que no ens venguin cap moto. Les treballadores i tre­balladors només hem aconseguit millorar les nostres condicions de vida a través de la lluita. La patronal, per voluntat pròpia, no cedirà part dels seus privilegis. Quan ho han fet, ha estat perquè no han tingut cap més remei. L’experiència ens ho demostra. Si lluites pots vèncer, si no lluites estàs perduda.

 http://www.slideshare.net/CGTCatalunya/cgt-per-a-lluitar-i-guanyar


viernes, 6 de junio de 2014

CGT QUIRON INFORMA   

Permisos

El permís és de 2 dies, ampliable a 7, si el personal ha d’efectuar un desplaçament a més de 90 quilometres, per malaltia o accident greu o hospitalització del cònjuge, fill, pare o mare d’un o de l’altre cònjuge, néts, avis o germans. El parentiu s’ha d’entendre tant per consanguinitat com per afinitat fins el segon grau. En tot cas també es considerarà malaltia greu aquella que exigeixi intervenció quirúrgica amb anestesia general o epidural.
Es té dret també a aquest permís en cas de intervenció quirúrgica sense hospitalització que requereixi repòs domiciliari, de familiars fins al segon grau per consanguinitat o afinitat.
El treballador podrà escollir quan gaudir aquest permís d’entre tots els dies que duri la hospitalització o el repòs domiciliari als que es fa referència en aquest article.

En cas de mort dels familiars esmentats, el permís és de 2 dies, també ampliables a 5 si el personal ha d’efectuar un desplaçament a més de 90 quilometres del seu domicili.